Którędy po sztukę

Maria Jarema była współzałożycielką Grupy Krakowskiej. Rzeźbiarka, malarka, scenograf. Współpracowała blisko z Tadeuszem Kantorem i Cricot 2. Przed wybuchem II wojny światowej zajmowała się głównie rzeźbą, którą po wojnie