Którędy po sztukę

Program poświęcony artyście multimedialnym Krzysztofowi Wodiczko, przede wszystkim dwóm jego pracom: „Pojazdowi” i „Instrumentowi osobistemu”, które omawia Daniel Muzyczuk.