Którędy po sztukę

Jankiel Adler był artystą międzynarodowym – oprócz tego, że funkcjonował w Niemczech, z których musiał wyjechać z powodu dojścia nazistów do władzy, mieszkał także w Paryżu, Warszawie, a pod koniec życia w Wielkiej Brytanii i Szkocji. Współpracował z żydowską grupą awangardowych artystów, zorientowaną była na ustanawianie ciągłości między tradycją kultury żydowskiej a sztuką nowoczesną.