Którędy po sztukę

Są piłkarze, ale nie widać stadionu, jest ruch, ale scena jest statyczna. To „Gra w piłkę” namalowana przez jednego z najwybitniejszych artystów polskiej awangardy, Karola Hillera, artysty silnie związanego z Łodzią, który p