Którędy po sztukę

Głównym tematem „polskiej” filmowej trylogii Yael Bartany, w skład której wchodzą prace Mary koszmary (2007), Mur i wieża (2009) i Zamach (2011), jest idea Ruchu Odrodzenia Żydowskiego w Polsce – stworzonego przez arty