Którędy po sztukę

Na życiu i częściowo drodze twórczej Kobro zaważył związek z Władysławem Strzemińskim. Ich wspólną pracownię w Smoleńsku określano mianem palety konstruktywizmu. To tam spotykała się czołówka rosyjskiej awangardy, z Kazimierzem Malewiczem i El Lissitzkym na czele. W Polsce, gdzie spędziła dorosłe życie, aktywnie uczestniczyła w życiu awangardy konstruktywistycznej. Dołączyła do grupy BLOK, niezależnie od Strzemińskiego zaangażowała się w działalność Praesensu. Wspierała m. in. utworzenie Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej, która legła u podstaw zbiorów Muzeum Sztuki. Z Łodzią związała się w 1931 r. Jako jedyna polska artystka zaangażowana silnie w działalność międzynarodową podpisała Dimensionist Manifest wydany m. in. przez Lszló Moholy - Nagy’a i Hansa Arpa. W tym czasie na jej dorobek składały się już nowatorskie Kompozycje i Rzeźby przestrzenne oraz Rzeźby abstrakcyjne, które zakwestionowały tradycyjne myślenie o rzeźbie jako zwartej bryle. Jej ożywiona kariera artystyczna została drastycznie ograniczona w połowie lat 30. Życie artystki wypełniały od tej pory dotkliwa bieda, tułaczka wywołana wybuchem wojny, opieka nad dzieckiem i narastający konflikt z mężem, który po wojnie systematycznie odsuwał Kobro od środowiska artystycznego.