Którędy po sztukę

Władysław Strzemiński należał do najważniejszych postaci konstruktywistycznej awangardy lat 20. i 30. XX wieku. Był malarzem, projektantem druku funkcjonalnego, ale także teoretykiem sztuki, twórcą teorii unizmu. Należał do awangardowych ugrup