Którędy po sztukę

Władysław Strzemiński należał do najważniejszych postaci konstruktywistycznej awangardy lat 20. i 30. XX wieku. Był malarzem, projektantem druku funkcjonalnego, ale także teoretykiem sztuki, twórcą teorii unizmu. Należał do awangardowych ugrupowań BLOK"(1924 - 26), współtworzył Praesens (1926 - 29) i a.r. (1929 - 36). Dzięki niemu powstała także Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Nowoczesnej, stanowiąca najcenniejszą część zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi. W 1948 roku zaprojektował dla kolekcji Salę Neoplastyczną, stanowiącą unikalny przykład kształtowania przestrzeni wg. idei wywodzących się z neoplastycyzmu.