Którędy po sztukę

Iza Tarasewicz zajmuje się rzeźbą, rysunkiem, performance. O oryginalności jej działań decyduje w dużej mierze specyfika materii, w której artystka pracuje, oraz poruszana tematyka, przy czym niezwykle często treść i forma są tu ze sobą immane