Którędy po sztukę

Instalacja Konrada Smoleńskiego „The End of Radio” zbudowana została z blisko dwustu mikrofonów ustawionych na statywach. Urządzenia, usytuowane blisko siebie i tworzące zwartą grupę, emitują nagranie zarejestrowane w trakcie przep