Którędy po sztukę

Instalację Volodymyra Kuznetsova można usytuować w ramach szerszego zjawiska, jakim jest zwrot do materialności, obserwowany na różnych polach kultury, począwszy od lat 90. ubiegłego wieku. Badacze literatury polskiej ostatnich dwóch dekad diagnozują intensywną obecność przedmiotów w prozie tego okresu, uznając to za jej wyróżnik historyczno-literacki i łącząc tak z przemianami ekonomicznymi, jak i rosnącą świadomością zmieniających się znaczeń przypisywanych przedmiotom. Swoistość tego zjawiska, niebędącego jednak innowacją ostatnich dekad, sprowadza się do faktu, iż zarówno w literaturze, jak i sztukach wizualnych rzeczy stały się – by użyć słów literaturoznawcy Przemysława Czaplińskiego – „wyjątkowo gadatliwe”.