Którędy po sztukę

O pracy Rzeźba 7+1 Mirosława Bałki, która powstawała w latach 1998/2011, opowiada Stanisław Ruksza. Składa się z ośmiu walców solnych osadzonych w betonowych osłonach w kształcie prostopadłościanów. Ostatni z walców obraca