Którędy po sztukę

O pracy „Body Master” opowie Stanisław Ruksza. Zbigniew Libera jest nazywany prekursorem sztuki krytycznej. W pracach obnaża mechanizmy oraz stereotypy rządzące kulturą masową. Analizuje problem narzucania społeczeństwu obowiązujących wzorców zachowań i ról płciowych. Odnosi się do ciała, metod jego dyscyplinowania i wtłaczania w powszechnie funkcjonujący wzorzec estetyczny. Interesuje go także ikonografia współczesnej kultury, która kształtuje pamięć wizualną odbiorcy i wpływa na jego postrzeganie historii.