Którędy po sztukę

O pracy „Pojazd dla bezdomnych” opowie Masza Potocka, dyrektor krakowskiego MOCAKu. Krzysztof Wodiczko jest autorem licznych prac multimedialnych odnoszących się do kwestii społecznych, takich jak bezdomność, emigracja. W projekcjach w przestrzeni publicznej porusza najbardziej bolesne problemy danej społeczności. Tworzy prace oparte na ścisłym współdziałaniu trzech elementów, dostosowując obraz oraz treść przekazu do miejsca jego prezentacji (budynek, pomnik).