Którędy po sztukę

„Pejzaż w zieleni z czerwonymi elementami” z 1922 roku to dzieło Paula Klee, które wymyka się jednoznacznemu podziałowi na sztukę figuratywną i abstrakcję. Jest to gwasz namalowany na papierze, stanowiący świadectwo poszukiwań form