Którędy po sztukę

Od początku XVII wieku trwały ożywione kontakty artystyczne Gdańska z Holandią i Flandrią. Ambicje gdańskiego malarza Andreasa Stecha kazały mu mierzyć się z najlepszymi przykładami sztuki obu tych regionów. Namalowany przez artystę w 1657 rok