Którędy po sztukę

Obraz „Alegoria Pychy” gdańskiego malarza Hermana Hana jest znakomitym przykładem typowej dla XVII wieku alegorii obrazowej. W myśl ówczesnego rozumienia sztuki i tego, jak patrzono na obrazy, miały one jednocześnie bawić i uczyć.