Którędy po sztukę

O pracy „Elena” opowie Masza Potocka, dyrektor krakowskiego MOCAKu. Julian Opie tworzy rzeźby, animacje, malarstwo, instalacje w przestrzeni publicznej. Ważne miejsce w jego twórczości zajmuje ludzkie ciało, które często art