Którędy po sztukę

Jacob van Swanenburgh pochodził z lejdejskiej patrycjuszowskiej rodziny. Techniki malarskiej uczył się u swojego ojca, który z kolei był uczniem Fransa Florisa, jednego z najznamienitszych artystów manieryzmu północnoeuropejskieg