Którędy po sztukę

Albrecht Dürer uznawany jest za największego artystę renesansu w północnej Europie. Malarz, grafik, rysownik i teoretyk sztuki przyszedł na świat w Norymberdze. Na przełomie XV i XVI stulecia miasto to, zwane niekiedy Florencją Pół