Którędy po sztukę

„Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga to dzieło niezwykłe. Obraz stworzony w latach 1467–1471 jest arcydziełem europejskiego malarstwa oraz jednym z największych skarbów w polskich zbiorach (nie tylko muzealnych). Stworzone do kapl