Którędy po sztukę

Spośród malarzy działających na Śląsku w okresie baroku największą sławę zyskał Michael Willmann. W roku 1660 artysta osiadł w Lubiążu nad Odrą i całą swoją karierę artystyczną związał z kręgiem klasztorów śląskich i czeskich. Jego domeną stało się w rezultacie malarstwo religijne. Trudno jednak do tej konwencji malarskiej wpisać omawiany w tym odcinku obraz „Raj”. Choć punktem odniesienia jest oczywiście opis rajskiego ogrodu z biblijnej Księgi Rodzaju, przyjmuje się, że „Raj” namalowano przede wszystkim z powodu chęci uwiecznienia nagich Adama i Ewy, pięknych krajobrazów oraz egzotycznych zwierząt.