Którędy po sztukę

Kręgiem Madonn na Lwach określa się grupę przedstawień, które m.in. na Śląsku powstawały od około połowy XIV do niemal połowy XV wieku. Kluczowa w większości łączonych z tym kręgiem dzieł jest obecność lwa lub lwów. Znajdująca się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu figura, należy do najcenniejszych przedstawicielek tej grupy. Jako miejsce pochodzenia figury najczęściej podawany był Skarbimierz leżący w niedalekim sąsiedztwie Brzegu. Tam rzeźba kupiona została przez kupca mieszkającego we Wrocławiu, który następnie sprzedał ją w 1915 roku do zbiorów Śląskiego Muzeum Przemysłu Artystycznego i Starożytności. Okazało się jednak, że powiązanie to wynika z błędnie przetłumaczonej niemieckiej nazwy miejscowości, która zachowała się w dokumentacji przedwojennego muzeum. Niestety do dziś mimo kilku prawdopodobnych propozycji niemożliwe jest pewne wskazanie miejsca pochodzenia rzeźby. Niejednoznaczna pozostaje również symbolika dzieła.