Którędy po sztukę

Klejnotem w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu jest namalowany w 1565 roku obraz Wizja Ezechiela, którego autorstwo przypisuje się Tomaszowi Fendtowi. W tym manierystycznym dziele widać ślady nauki ze studiowania dokonań m.in. Leonarda da Vinciego. Temat płótna został zaczerpnięty ze Starego Testamentu. Luteranizm w tamtych czasach bardzo chętnie przywoływał motywy starotestamentowe, rekompensując sobie w ten sposób pominięty i nieakceptowany kult świętych. Obraz zamówił Bartłomiej Mettel, by uhonorować pamięć swojej zmarłej żony.