Którędy po sztukę

Obraz „Wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu”, którego autorem jest Bernardo Bellotto, zwany Canalettem, to nietypowe płótno w twórczości tego malarza. Specjalizował się on w wedutach, czyli miejskich pejzażach (szczególnie chętnie portretował Warszawę), a nie w realizacji przedstawień historycznych. Obrazy tego typu w drugiej połowie XVIII wieku wylansował dwór Stanisława Augusta Poniatowskiego. Otoczenie króla było również silnym ośrodkiem twórczości. To właśnie Poniatowski namówił portrecistę Marcello Bacciarellego do namalowania pocztu królów polskich i obrazów historycznych. Było to świadome odwoływanie się do sławnej historii Polski w czasach jej reformy. Ten nurt podupadł wraz z upadkiem Rzeczypospolitej, ale bardzo mocno odrodził się w XIX wieku między innymi dzięki takim artystom, jak Jan Matejko, Wojciech Gerson czy Piotr Michałowski.