Którędy po sztukę

Jacek Malczewski był jednym z najważniejszych przedstawicieli symbolizmu w polskiej sztuce. Ceniony i nagradzany medalami na międzynarodowych wystawach zdobył też uznanie jako pedagog. Był rektorem na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, uczył malarstwa na Kursach dla Kobiet im. Branickiego w czasach, kiedy nie miały prawa studiować w Szkole Sztuk Pięknych. Sam studiował malarstwo m.in. w pracowni Jana Matejki oraz na paryskim École des Beaux-Arts. W swoich obrazach odnosił się z jednej strony do historii, do polskiego folkloru i kultury ludowej, a z drugiej – nawiązywał do greckiej mitologii i ikonografii biblijnej. W 1903 w czasie, kiedy Polska znajdowała się pod zaborami, namalował pełen aluzji i ukrytych znaczeń słynny tryptyk Prawo-Ojczyzna-Sztuka, który znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu.