Którędy po sztukę

Sztuka Aleksandra Kanoldta, malarza związanego z Wrocławiem, przez hitlerowski aparat władzy została uznana za zdegenerowaną. Malarz zaczynał od impresjonizmu, założył nowe zrzeszenie artystów w Monachium, z którego wyłoniła się redakcj