Którędy po sztukę

Izabela Branicka była siostrą króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zapisała się w historii jako ceniona mecenas kultury i sztuki. Miasto Białystok zawdzięcza jej między innymi powstanie pierwszych szkół, a zatrudniony przez nią węgierski lekarz Michał Clement założył tam pierwszy Instytut Akuszerii. Portret Branickiej autorstwa Marcello Bacciarellego to jeden z pierwszych portretów, namalowanych przez włoskiego artystę po przybyciu do Polski.