Którędy po sztukę

W drugiej dekadzie XIX wieku w krajach niemieckich wykształcił się biedermeier – kierunek łączący rozmaite cechy klasycyzmu i romantyzmu z realizmem, odpowiadający gustom rosnącej w siłę burżuazji. Grupa ta ceniła oparte na dobrym rysunku, rzet