Którędy po sztukę

W drugiej dekadzie XIX wieku w krajach niemieckich wykształcił się biedermeier – kierunek łączący rozmaite cechy klasycyzmu i romantyzmu z realizmem, odpowiadający gustom rosnącej w siłę burżuazji. Grupa ta ceniła oparte na dobrym rysunku, rzetelnie malowane i precyzyjnie oddające istotę rzeczy obrazy, które dla schlebienia gustom mecenasów nie były jednak wolne od lekkiej idealizacji i ukazywania postaci zgodnie z panującymi konwenansami. Właśnie taki jest „Portret dwóch dziewcząt w ogrodzie” Bernharda Petera von Rauscha.