Którędy po sztukę

Portret rodziny w parku dziś przepisuje się obecnie Susanne Henri. Malarka została przyjęta w poczet członków berlińskiej akademii, gdzie wystawiała regularnie swojej pracy od 1786 do 1818 r. Malowała zwykle portrety dzieci i obrazy rodzajowe, często o wymowie moralizatorskiej. W parku, zapewne przy własnej rezydencji, dała się sportretować para małżeńska z dziewięciorgiem dzieci. Za ich plecami widnieje rzeźba Caritas (Miłość), a u stóp stary symbol wierności – pies. Wszystko zgodne z panującą wówczas modą na portrety szczęśliwego stadła w związku.