Którędy po sztukę

Portret trumienny w dawnej Rzeczypospolitej stanowił fenomenalne świadectwo teatralnej epoki baroku, wyróżniającej się bogactwem konceptów, w której konterfekty osoby nieboszczykowej brały niemal aktywny udział w uroczystościach pogrzebowych, kreowały sceniczność, a zarazem pozostając w świątyni, przypominały o tych, którzy odeszli do Pana. Zadaniem tego typu malowideł było ożywianie pamięci o zmarłym oraz upominanie o modlitwę.