Którędy po sztukę

Portret trumienny w dawnej Rzeczypospolitej stanowił fenomenalne świadectwo teatralnej epoki baroku, wyróżniającej się bogactwem konceptów, w której konterfekty osoby nieboszczykowej brały niemal aktywny udział w uroczystościach