Którędy po sztukę

Zbigniew Makowski to twórca wyjątkowy i osobny na tle polskiej sztuki okresu powojennego. Był malarzem, rysownikiem, ale też poliglotą, znał biegle kilka języków, w tym grekę i łacinę. Na początku lat 60. artysta zetknął się z francuskimi surrealistami, co wywarło istotny wpływ na jego malarstwo. Twórczość Zbigniewa Makowskiego osadzona jest w kulturze basenu Morza Śródziemnego. Artysta świadomie czerpał z dorobku dawnych mistrzów, zarówno malarzy, jak i poetów. Studiowanie dzieł innych twórców było dla niego drogą do poznania samego siebie. W przypadku tego artysty mamy do czynienia z niezwykłą fuzją języków i obrazów. Jednym z niezwykle ważnych obszarów jego artystycznej działalności było tworzenie oryginalnych, unikatowych książek. O obiektach z kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu, a także o artyście opowie historyk sztuki dr Anna Borowiec, kurator Galerii Sztuki Polskiej Muzeum Narodowego w Poznaniu.