Którędy po sztukę

„Błędne koło” z kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu to wypowiedź o istocie sztuki i procesie tworzenia, to malarski manifest Jacka Malczewskiego. Obok „Melancholii” to jeden z najważniejszych obrazów polskiej sztuki przełomu XIX i XX wieku. Jest tym dziełem, które w sposób dobitny pokazuje istotę rodzącego się w latach 90. XIX wieku polskiego symbolizmu, a więc takiej postawy artystycznej, którą cechuje wiara w nadzmysłowy charakter rzeczywistości, która przyznaje prymat innemu niż racjonalny sposób poznania i która za cel artysty stawia przedstawienie idealnej, a nie materialnej rzeczywistości w dziele sztuki. O obrazie i artyście opowiada kuratorka i historyczka sztuki, dr Maria Gołąb, zastępczyni dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu ds. naukowych.