Którędy po sztukę

O pracy Debory Sengl opowie Masza Potocka. Artystka eksploruje relacje oraz zależności występujące na linii człowiek zwierzę. Jej twórczość wpisuje się w nurt studiów nad zwierzętami. Pracuje głównie w technice taksydermii (preparowanie i wypychanie martwych zwierząt). Tak jak w klasycznych bajkach, w jej pracach zwierzęta reprezentują typy ludzkie. Tytułowy zwrot i cięcie!, używany na planie filmowym, nawiązuje do różnorodnych ról, które odgrywamy w życiu.