Którędy po sztukę

Maurycy Gottlieb był jednym z ulubionych uczniów Jana Matejki w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. Kształcił się również na Akademiach w Wiedniu i Monachium. Wierzył w sztukę, która przekazuje ważne treści, ma misję, cel i przesłanie. Ważny był dla artysty również ładunek emocjonalny, który uzyskiwał dzięki mistrzowskiemu posługiwaniu się kolorem i światłem. Zaczynał on od obrazów historycznych, odwołujących się do historii Polski, później zafascynował się kulturą i tradycją żydowską. Pod koniec życia najważniejsze stało się dla artysty tworzenie dzieł, mających przyczynić się do pojednania polsko - żydowskiego. Jednym z nich jest obraz „Chrystus nauczający w Kafarnaum” – jeden z dwóch przedstawiających Jezusa, które wyszły spod pędzla Gottlieba. Jest to zarazem jedna z jego nielicznych monumentalnych kompozycji. Obraz został namalowany podczas pobytu Gottlieba w Rzymie. Artysta pracował nad nim blisko 2 lata i nigdy go nie dokończył. Pracę nad nim przerwała jego nagła, przedwczesna śmierć. O obrazie z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie opowiada Agnieszka Bagińska.