Którędy po sztukę

Galeria Faras w Muzeum Narodowym w Warszawie to jedyne miejsce w Europie, gdzie możemy zobaczyć malowidła pochodzące z Faras w Sudanie. W związku z budową wysokiej tamy asuańskiej, która miała doprowadzić do zalania olbrzymich połaci zarówno Egiptu jak i Sudanu, istniała realna obawa, że nie uda się ocalić dziedzictwa ludzkości, które znajdowało się na tym terenie. Na zaproszenie lokalnego rządu wybitny polski archeolog, Profesor Kazimierz Michałowski wraz z polską misją archeologiczną wyruszył do Faras by odkryć, zabezpieczyć i uratować ponad 120 malowideł i innych obiektów, które tam odnaleziono. O unikatowych przedstawieniach świętych i biskupów odkrytych w tamtejszej katedrze opowiada Aleksandra Sulikowska.