Którędy po sztukę

Johan Maurits van Nassau-Siegen był wojskowym dowódcą Republiki Niderlandów, przez wiele dekad uznawanym za narodowego bohatera. W latach 1637-1644 przebywał w holenderskiej kolonii Brazylii, gdzie piastował stanowisko gubernatora. Flota pod jego dowództwem zdobyła porty w Afryce Zachodniej, rozpoczynając w ten sposób zbrodniczy proceder handlu zniewolonymi ludźmi. Umieszczenie na dworskim portrecie czarnoskórego pazia było popularnym sposobem podkreślenia zamożności portretowanego. Dziś wizerunek chłopaka w metalowej obroży wzbudza w widzach zgoła inne skojarzenia. Portret Maurycego autorstwa Pietera Nasona, który kiedyś miał podkreślać wizerunek księcia jako wielkiego wodza, dziś jest dowodem jego niechlubnych czynów