Którędy po sztukę

„Dekompozycja elementów przestrzennych” jest trójwymiarowa, zbudowana z geometrycznych kasetonów o ruchomych klapkach. To jeden z pionierskich przykładów interaktywności w sztuce polskiej. Marczyński starał się nawiązać kontakt z odbiorcą, zachęcić do drobnych ingerencji w kształt dzieła, czyniąc je formą otwartą. Jej autor Adam Marczyński to jeden z najważniejszych przedstawicieli nurtu abstrakcji geometrycznej w Polsce i najciekawszych eksperymentatorów w sztuce powojennego Krakowa. O „Dekompozycji” opowiada Agata Małodobry.