Którędy po sztukę

Francisco Goya – hiszpański malarz i grafik uważany za najważniejszego twórcę przełomu XVIII i początku XIX wieku, stworzył serię rycin zatytułowaną „Okropności wojny”. Grafiki powstały w latach 1810-1820 pod wpływem wojen napoleońskich, toczących się na terytorium Hiszpanii od 1808 do 1814 roku. Jest pierwszym w sztuce europejskiej tak jednoznacznie antywojennym dziełem. O kilku wybranych grafikach opowiada Lucyna Lencznarowicz.