Którędy po sztukę

Stanisław Wyspiański był malarzem, rysownikiem i grafikiem. Zajmował się witrażownictwem, sztuką książki, malarstwem ściennym, projektowaniem mebli i wystroju wnętrz. Był również wybitnym dramaturgiem i poetą. Projekt witrażu „Apollo” powstał do znajdującego się w Krakowie Domu Towarzystwa Lekarskiego. Dzieło Wyspiańskiego charakteryzuje się złożoną symboliką, możliwą do odczytania przez teksty naukowe, filozoficzne, jak i motywy literackie. Idee dzieła stara się przedstawić Magdalena Laskowska.