Księża wolności 1914-1981

– Ja uważałem za podstawowy obowiązek pomóc bliźniemu. Z ludźmi trzeba przebywać, rozmawiać. Starać się dotrzeć do każdego pamiętając, że każdy człowiek jest inny – mówił ksiądz Hilary Jastak, syn Ziemi Kaszubskiej. Odcinek przypomina postać tego kapłana.