Księża wolności 1914-1981

Odcinek przybliża sylwetkę księdza dr. Bolesława Domańskiego. Bolesław Domański urodził się 14 stycznia 1872 roku w Przytarni niedaleko Wiela Etapy jego edukacji to pruska szkoła ludowa w Kiełpiu, Collegium Marianum w Pelplinie, gimnazjum klasyczne w