Księża wolności 1914-1981

Odcinek przybliża sylwetkę księdza dr. Bolesława Domańskiego. Bolesław Domański urodził się 14 stycznia 1872 roku w Przytarni niedaleko Wiela Etapy jego edukacji to pruska szkoła ludowa w Kiełpiu, Collegium Marianum w Pelplinie, gimnazjum klasyczne w Chełmnie, Seminarium Duchowne w Pelplinie, wreszcie Królewska Pruska Teologiczna i Filozoficzna Akademia w Monasterze. 15 października 1893 roku otrzymał świecenia subdiakonatu, po nich rozpoczął studia w Monasterze. Tu 9 marca 1895 roku otrzymał święcenia kapłańskie. W 1897 roku obronił dysertację doktorską Nauka Nemeciusa o istocie duszy. Po powrocie pracował jako wikary w Lubawie, trzy lata był profesorem filozofii w Seminarium Duchownym w Pelplinie. W 1902 roku zrezygnował z posady profesorskiej, został administratorem parafii złotowskiej.