Księża wolności 1914-1981

Urodził się w 1898 roku w Tarkowie. Dyrektor gimnazjum biskupiego (tzw. Biskupiaka) w Lublinie w latach 1935-1939 (zlikwidowane przez Niemców) oraz 1944-1962 (zlikwidowane przez komunistów). Więzień gestapo na Zamku Lubelskim. Po zwolni