Księża wolności 1914-1981

Urodził w 1887 r. w Końska (niem. Konskau), część miasta Trzyniec. W czasie I wojny wikary w Jabłonkowie i jednocześnie członek Polskiej Rady Narodowej i kapelanem Wojska Polskiego. Walczył o przyłączenie Śląska Cieszyńskiego do Polski. Podczas II wo