Księża wolności 1914-1981

Urodził się w 1923 roku w Wilnie. Podczas okupacji niemieckiej ukończył Gimnazjum Wojciecha Górskiego w Warszawie. Brał udział w powstaniu warszawskim. W 1953 roku uzyskał magisterium na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego