Księża wolności 1914-1981

Bohaterem odcinka jest ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.