Księża wolności 1914-1981

Bohaterem odcinka jest ks. prof. Antoni Słomkowski.