Księża wolności 1914-1981

Bohaterem cyklu jest kardynał Franciszek Macharski.