Księża wolności 1914-1981

Ks. Stanisław Krzywiński urodził się 19 listopada 1931 r. w Gliniku Górnym koło Krosna. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. W 1957 r. , po otrzymaniu święceń kapłańskich, został wikariuszem w parafii św. Bartłomieja Apostoła w Majdanie Królewskim, następnie związany z Przemyślem. W 1977 r. był inicjatorem petycji księży diecezji przemyskiej do marszałka Sejmu PRL o zaniechanie represji wobec uczestników strajków z 1976 r. , która została następnie przekazana przez KOR na Zachód. Wspierał Solidarność, po 13 grudnia 1981 r. podziemną S. Przechowywał 2 mln zł należące do Regionu. Był nieoficjalnym łącznikiem między Kościołem a środowiskami opozycyjnymi wobec komunistycznego reżimu. W styczniu 1985 r. napisał w imieniu przemyskiej kurii list do władz PRL protestujący przeciw oskarżeniom wobec bp. Ignacego Tokarczuka w związku z toruńskim procesem zabójców ks. Jerzego Popiełuszki.