Księża wolności 1914-1981

Urodził się 6. lipca 1953 roku w Krakowie. Absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej. Od 1968 roku uczestnik ruchu oazowego (później moderator). 1978-80 – wikariusz w parafii kościoła św. Barbary w Trzebini – Krystynowie, 1980-83 - NMP w Krakowie – Bieńczycach (Arka Pana), w 1983 roku – administrator parafii Bielsko-Biała Straconka, 1983-1987 wikariusz w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Drawsku Pomorskim.
W stanie wojennym kapelan Solidarności i osób represjonowanych w Krakowie Nowej Hucie. Już 13. grudnia 1981 roku organizował pomoc dla internowanych i ich rodzin w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Hucie Bieżanowie. Współtworzył pierwsze struktury podziemnej Solidarności. Był jednym ze współzałożycieli Komitetu Ocalenia Solidarności w Nowej Hucie, członkiem kierownictwa tajnej struktury GROT, a jednocześnie kapelanem Solidarności w Nowej Hucie. Zainicjował powstanie Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej (SFPP), który w latach 1983-1989 objął swym zasięgiem prawie siedem tysięcy członków Solidarności zakładów pracy Nowej Huty. Kończąc działalność, przekazał zgromadzone fundusze legalnym władzom NSZZ Solidarność.
Równocześnie ks. Palmowski był organizatorem duszpasterstwa środowiska robotniczo - inteligenckiego w Nowej Hucie, skąd w 1983 roku został przeniesiony przez krakowską Kurię do parafii Straconki pod Bielskiem-Białą, a następnie na Pomorze, gdzie w kolejnych parafiach budował kościoły. Ks. Palmowski zaangażował się też w przywrócenie pamięci historycznej o więźniach KL Stutthof: jest inicjatorem odnawiania mogił pomordowanych więźniów oraz budowy kościoła-pomnika w Nawczu, upamiętniającego ofiary marszu śmierci z 1945 roku.
Po objęciu parafii w Morawicy pod Krakowem w 2003 roku zaangażował się w liczne przedsięwzięcia upamiętniające zmagania o wolność, gromadząc w tym miejscu liczne środowiska niepodległościowe. Zbudował pomnik Polskie Orły i Górę Przemienienia ze ścieżką dydaktyczną Dzieje Narodu Polskiego i pomnikami twórców Niepodległości. Angażował się w upowszechnianie wiedzy o dziejach Polski.