Księża wolności 1914-1981

Urodził się 6. lipca 1953 roku w Krakowie. Absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej. Od 1968 roku uczestnik ruchu oazowego (później moderator). 1978-80 – wikariusz w parafii kościoła św. Barbary w Trzebini – Krystynowie, 1980-83