Księża wolności 1914-1981

Urodzony 1. maja 1936 roku w Bratysławie jako syn polskiego konsula w tym mieście. Po wybuchu II wojny światowej razem z rodziną trafił na Węgry. W Polsce jeszcze jako uczeń gdańskiego liceum za udział w konspiracji antykomunistycznej został aresztow