Księża wolności 1914-1981

Urodzony 1. maja 1936 roku w Bratysławie jako syn polskiego konsula w tym mieście. Po wybuchu II wojny światowej razem z rodziną trafił na Węgry. W Polsce jeszcze jako uczeń gdańskiego liceum za udział w konspiracji antykomunistycznej został aresztowany przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i skazany w 1953 roku na 5 lat pozbawienia wolności. Zmuszony do przymusowej pracy w kopalni Kościuszko-Nowa w Jaworznie.
W 1968 roku przyjął święcenia kapłańskie. Studiując na KUL-u (1969-1974) zaangażował się w konspiracyjną organizację „Ruch”, za co został aresztowany w lipcu 1970 roku. Zwolniony z aresztu po pół roku, nie zaprzestał działalności antykomunistycznej. W latach 1974- 977 roku był duszpasterzem akademickim, po czym zaangażował się w działalność Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. 14. grudnia 1981 r. w drugim dniu stanu wojennego, odprawił Mszę św. w sali BHP Stoczni Gdańskiej.
W 2007 roku odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, a w 2019 roku przez prezydenta Andrzeja Dudę Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości. W 2021 roku na XIII festiwalu filmowym NNW w Gdyni ojciec Bronisław Sroka został uhonorowany nagrodą „Drzwi do wolności”.